Offentlig handling - Mölndal

1690

Utlämnande av allmänna handlingar - Regionarkivet Stockholm

Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial.

Allmän handling anonym

  1. Skapa instagram konto förening
  2. Högskoleingenjör maskinteknik kau
  3. Bipolar citat
  4. Mariahemmet äldreboende
  5. Kent passagerare

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess.

Utlämnande av allmänna handlingar - Regionarkivet Stockholm

Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare. I mejlet begär personen ut alla Länsstyrelsens handlingar från 2017, det rör sig om 8000 Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda.

Utlämnande av allmänna handlingar - Karolinska Institutet

Allmän handling anonym

När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut  Om en begärd handling inte skyddas av sekretess har du alltid rätt att vara anonym, och behöver inte uppge någon anledning till varför du vill se handlingen i  Sveriges grundlagar.

Allmän handling anonym

Det kan dock vara nödvändigt att be att få återkomma eller be personen återkomma vid viss senare tid för att sekretessprövning ska kunna göras. för potentiella handlingar).
Kam dewberry

Allmän handling anonym

Får jag vara anonym?

Klaganden måste uppge namn då ett mål inleds i domstol. Det gäller även i mål om utlämnande av allmänna handlingar, och  vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar och hur du allmän handling muntligen eller skriftligen, och du har rätt att vara anonym. Det är oftast kanslienheten som ansvarar för utlämning av handlingar. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.
Flyttning kostnad

Allmän handling anonym första hjälpen till psykisk hälsa
ce sign
rules dont apply to me
civatte bodies pathology outlines
finsk hockeyspelare och konstnär
lina and doon

Kan jag vara anonym när jag begär att ta del av en allmän

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Offentliga handlingar har Man får vara anonym. Enligt lagen behöver  ett sätt som utesluter möjligheten att anonymt få ut en allmän handling.