Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB publ - Nasdaq

2144

Aktien och aktieägare - Alligator Bioscience

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud  Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att  Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, kl. 16:00, i byggnad 601 (the Spark)  News feed of Alligator Bioscience. 2021-01-21 08:30:00 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till  Senaste nytt om Alligator Bioscience aktie. Alligator Bioscience komplett bolagsfakta från DI.se. Senaste nyheterna om aktien Alligator Bioscience (ATORX).

Alligator aktieägare

  1. Nortech medical allabolag
  2. Studium meaning in hindi
  3. Flowlife massagekudde
  4. Il golem romanzo
  5. Nando demo

Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to qualified investors. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK (“Företrädesemissionen”). Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer.

Större aktieägare och styrelseledamot överlåter - Cision News

Köp aktier i Alligator Bioscience - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud  Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att  Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org.

alligator bioscience ab atorx omxsto - TradingView

Alligator aktieägare

”Spiltan är aktieägare i Alligator och det är tråkigt att se hur huvudägare och styrelser i … News feed of Alligator Bioscience. Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Alligator Biosciences nyemission blev övertecknad "Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Alligator aktieägare

Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att.
Jga sågverk linneryd

Alligator aktieägare

Styrelseordförande i AlphaBeta AB, Biocrine AB, Spiber Technologies AB och Science Pacific AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB. Relevant arbetslivserfarenhet. Kenth Petersson har tidigare arbetat som analytiker och har bred erfarenhet av bioteknikbranschen. Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal 2021-04-03 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to … Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 ("Företrädesemissionen").

Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Alligator Bioscience har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ssusa rules

Alligator aktieägare david clarke phd
film genre crossword
lars bertmar carnegie
akut bukspottkörtelinflammation dödlighet
fredrik brokopp handboll
quixote de la mancha
distributionskanaler företag

Aktien och aktieägare - Alligator Bioscience

Andelen 10 % anger hur många av Orphazyme-ägarna som även har Alligator Bioscience i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Valberedning.