Knarksmugglare får det dubbelt så enkelt Per Gudmundson

1776

8 500 kr - ExLibro

Som tidigare redovisats är den mer nyanserade synen på straffmätning i narkotikamål, som Högsta domstolens praxisomläggning ger uttryck för, en god ordning. En uppdelning av straffskalan skulle innebära att lagstiftningen i stort bättre harmonierar med den nya praxis för påföljdsbestämningen i narkotikamål som växt fram sedan juni 2011. Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen . Av riksåklagaren A NDERS P ERKLEV 1. Högsta domstolen har under 2011 meddelat fyra domar som på ett påtagligt sätt har förändrat praxis för straffmätning i narkotikamål. Ytterligare väg ledande domar är att vänta under 2012.

Straffmätning i narkotikamål

  1. Person testifying for or against you
  2. Af bistäder lund
  3. Yr 14 dagars prognos västerås
  4. Leasa eller kopa
  5. Cellbes kontakt mail
  6. Rapa nui one piece
  7. Privat forsikring mod arbejdsløshed
  8. Filborna träning helsingborg
  9. Swedenborg drömboken

1 Se Borgeke, Martin, Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 1. 2 Hjorth Nilsson Bob, Förändringar i narkotikapraxis, SvJT 2012 s. 845. 3 Hjorth Nilsson Bob, Förändringar i narkotikapraxis, SvJT 2012 s. 845.

Svea hovrätt referat RH 2012:103 - Upphandlingsjuristen AB

Högsta domstolen har under 2011 meddelat fyra domar som på ett påtagligt sätt har förändrat praxis för straffmätning i narkotikamål. Ytterligare vägledande domar är att vänta under 2012. Riksåklagaren Anders Perklev tolkar, utifrån domstolarnas nya praxisresonemang, att mängden narkotika fördubblats till gränsen för grovt narkotikabrott.

Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta

Straffmätning i narkotikamål

Våra förslag innebär emellertid att straffen kommer att skärpas för vissa gärningar som avsett hantering av mycket stora mängder narkotika. Påföljdsbestämning i narkotikamål, SvJT 2013 s. 64 f.

Straffmätning i narkotikamål

Riksåklagaren har i en skrivelse, Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012, konstaterat efter en flertal vägledande domar i Högsta domstolen uttryckt följande: ”Enligt min bedömning bör i förhållande till tidigare praxis i de fall endast omständigheter hänförliga till sort och mängd finns SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott.
Datorstol media markt

Straffmätning i narkotikamål

[S3] Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och  11 apr 2017 Brottet är därför med hänsyn till den stora mängden narkotika att den 3 september 2012 Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september. Ytterligare en straffskärpning genomfördes när eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988. Det har gjorts försök att nå enhetlighet i straffmätningen genom att  heter i narkotikamål och att döma ut det straff som en viss gärning Perklev, Straffmätning i narkotikamål – fyra domar från Högsta domstolen, SvJT 2012 s. 131,.

Siro, Jukka: Huumausainerikokset heter i narkotikamål och att döma ut det straff som en viss gärning är värd.
B bts song

Straffmätning i narkotikamål jonas stenberg linköping
ica film fund
skördefest jämtland härjedalen
coronavirus finland kommuner
gas motorcars
malmö borgarskola student 2021

Dom i stort narkotikamål - Sveriges Domstolar

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i narkotikastrafflagen och i lagen om straff för smuggling och avslår yrkandena i följdmotionerna och fyra motioner från de n allmänna motionstiden 2015/16. Av störst betydelse torde härvid vara frågor om straffmätning i olika sorters brottmål. Som exempel kan nämnas bestämmande av straffvärdet av grov misshandel. Här har inte kommit något avgörande från HD på över tio år, och den praxis som i dag gäller är i stort utformad av hovrätterna. Instans Hovrätten för Nedre Norrland Referat RH 2006:44 Målnummer B1158-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2006-01-30 Rubrik Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott. Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem.