Antagningspoäng för Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid

6656

Svenska kyrkans kulturarv -

men även människor och deras minnen och berättelser. Stipendiet kan även sökas för studier som handlar om energibranschens påverkan på samhället i stort. Forskning i samarbete. I samarbete med Stockholms universitet har Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi. ning. Här kan nämnas att de biologiska kulturarv som redovisas i denna studie har direkt relevans för samtliga de åtta delmål inom sex miljökva - litetsmål som i detta PM anges äga direkt bäring på biologiskt kulturarv. Det biologiska kulturarvet kan nämnda PM beskrivas för följande nivåer: 1.

Kulturarv studier

  1. Köpa film på youtube
  2. Afrikanska diktaturer
  3. Regler plump
  4. Unionen vid sjukskrivning

Svenskt Kulturarv, Svanegatan 14, 222 24 Lund, 046-39 99 40 info@svensktkulturarv.se visa kunskaper om militärhistoriska kulturarv i Västsverige uppvisa förståelse för hur arkeologiska perspektiv bidrar till ny kunskap om€militärhistoriska€kulturarv INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER AE1055 Militärhistoriska kulturarv i Västsverige, 7,5 högskolepoäng Military Cultural heritages in Western Sweden, 7.5 credits Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv. Planera dina studier För att du ska kunna följa din utbildning på ett så bra sätt som möjligt så är det bra om du planerar dina studier.

Magisterprogrammet i kulturarv, filosofie magister 2 år

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv.

Masterprogram i kulturarvsstudier - Stockholms universitet

Kulturarv studier

Vänd dig till våra studievägledare med frågor och tankar inför och kring den egna utbildningen när det gäller kursval, studieplanering, studieteknik, examina och yrkesval. Svenskt Kulturarv, Svanegatan 14, 222 24 Lund, 046-39 99 40 info@svensktkulturarv.se visa kunskaper om militärhistoriska kulturarv i Västsverige uppvisa förståelse för hur arkeologiska perspektiv bidrar till ny kunskap om€militärhistoriska€kulturarv INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER AE1055 Militärhistoriska kulturarv i Västsverige, 7,5 högskolepoäng Military Cultural heritages in Western Sweden, 7.5 credits Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv. Planera dina studier För att du ska kunna följa din utbildning på ett så bra sätt som möjligt så är det bra om du planerar dina studier.

Kulturarv studier

Close. 87. Posted by
Anorthosite composition

Kulturarv studier

I samarbete med Stockholms universitet har Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi. ning.

individer 3. förekomst av arter 4.
Diskare jobb goteborg

Kulturarv studier ordbildning
hm avenyn öppettider påsk
bodil schrewelius
korsaröd behandlingshem
roman oh
när ändrades midsommar
likvidator ekonomisk forening

Kulturarv i rörelse : en studie av "gräv där du står"-rörelse

Här får elever, studenter och föreningsmedlemmar möjlighet att se, läsa och reflektera över autentiska dokument. Här väcks automatiskt frågor om hur man söker, Kulturarvsakademins huvudsyfte ska vara att rikta uppmärksamheten på betydelsen av att bevara och utveckla de regionala , materiella och immateriella kulturarven i en globaliserad tid. Här ska föras en produktiv dialog om forskning , verksamhetsutveckling och nyttiggörande av kulturarv där alla relevanta perspektiv kan mötas. Kulturarv – spåren av människor genom historien – diskuteras ständigt, men oftast saknas en historisk kontext i debatten.